باز کردن قاب گوشیj5

https://mobilerahkar.com/wp-content/uploads/2020/11/باز-کردن-قاب-j5.mp4
0
رایگان!

باز کردن گوشی j510

https://mobilerahkar.com/wp-content/uploads/2020/11/باز-کردن-قاب-j5-پرایم.mp4
0
رایگان!
تعمیرات موبایل راهکار
60%
تخفیف

روش در اوردن سیم کارت نانو گیر کرده در جا سیم کارتی بدون نیاز به باز کردن گوشی در منزل

    روش در اوردن سیم کارت نانو گیر کرده درجاسیم کارتی بدون نیاز به باز کردن گوشی در منزل…

0
48,000 تومان