آموزش آنلاین ویدیویی، مهارت برای اشتغال | استادیار

آموزش‌های کاربردی از حرفه‌ای‌ها

ثبت نام ۲۴ دانشجو

بیشتر از ۲۴0 ساعت آموزش

شامل ۴۸ دوره

22
دوره آموزشی

13
دانشجو

1340 ساعت
ساعت آموزش

2
تعداد اساتید

مجله مقالات استادیار

با ما در ارتباط باشید
اموزش تعویض کانکتور سیم